Piekļūstamības paziņojums

Alūksnes vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - www.aluksnesvidusskola.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Šajā tīmekļvietnē Jums ir iespējams:

  • Pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru;
  • Mainīt teksta fonta izmēru;
  • Mainīt kontrastu;
  • Mainīt gaišumu, krāsas;

Vairāk informācijas par piekļūstamību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās: https://pieklustamiba.varam.gov.lv/

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Alūksnes vidusskolas tīmekļvietne atbilst noteikumiem Nr. 445.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 03.10.2023. Izvērtēšanu veica Rolands Holladatortīkla uzturēšanas administrators un Marts Upenieks, tīmekļvietnes izstrādātājs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Alūksnes vidusskolu rakstot: [email protected] vai zvanot: tālr. +371 26133347, +371 64381670

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: +371 26133347, +371 64381670

Adrese: Kanaviņu iela 14, Alūksne, LV-4301

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 14 dienu laikā.

 

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību iestādē atbildīgais ir Rolands Holla, datortīkla uzturēšanas administrators.

 

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: [email protected]

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 03.10.2023.
Šo paziņojumu apstiprināja Ilze Līviņa, Alūksnes vidusskolas direktore.