Alūksnes vidusskola aicina apmeklēt izzinošo nodarbību 1. klase vecākiem "Interneta neredzamā puse. Par drošāku interneta vidi savam bērnam".
22. augustā plkst. 12:00 Alūksnes vidusskolā Glika ielā 10, metodiskajā centrā.
Lekciju vadīs lektore Sandra Magrina.
Alūksnes vidusskola aicina vecākus izmantot dažādas bezmaksas pieejamās izglītojošās vietnes, lai sekmētu pozitīvu audzināšanas procesu.
Dažāda veida audzinoša rakstura informācija pieejama saitē:
Sociālās platformas Facebook lapas:
Platformā YouTube meklējiet saturu "Digitālā bērnība"  autore: Dr. Paed. Zanda Rubene ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, prodekāne zinātnes jautājumos un vadošā pētnieces ieteikumus.

Bērnu aizsardzības centra Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis