Juridiskā adrese: Kanaviņu iela 14, Alūksne, LV-4301
e-pasts: [email protected]
mob. tālrunis: +371 26133347
tālrunis: 64381670, 64381669
Alūksnes vidusskolas sociālā tīkla facebook lapa

Ilze Līviņa Direktore [email protected] +371 29275267
Silvija Aizupe Direktora vietnieks mācību jomā [email protected] +371 26459527
Silva Zariņa Direktora vietnieks mācību jomā [email protected] +371 29235171
Ija Gražanska Direktora vietnieks mācību jomā [email protected] +371 29240583
Esēnija Lielbārde Direktora vietnieks audzināšanas jomā [email protected] +371 25524885
Lāsma Gibala Izglītības metodiķis [email protected] +371 26345590
Dace Jansone Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā [email protected] +371 26494928
Sarmīte Botva Ēkas dežurants Lielā Ezera iela 26 (1. - 3. klašu grupa) +371 27277579
Dace Bernšteine Ēkas dežurants Kanaviņu iela 14 (4. - 6. klašu grupa) +371 28651231
Una Ellere Ēkas dežurants Glika iela 10 (7. - 12. klašu grupa) +371 22030652
1. līdz 3. klašu grupas- Lielā Ezera iela 26, Alūksne
4. līdz 6. klašu grupas- Kanaviņu iela 14, Alūksne
7. līdz 9. klašu grupas- Glika iela 10, Alūksne