Pieņemšanas laiki pirmdienās no plkst.12:00 līdz plkst.13:00:
Direktore Ilze Līviņa Kanaviņu ielā 14
Vietnieki izglītības jomā Silvija Aizupe Lielā Ezera ielā 26
                                           Silva Zariņa Kanaviņu ielā 14
                                           Ija Gražanska Kanaviņu ielā 14
Izglītības metodiķis Lāsma Gibala Glika iela 10
Vietniece audzināšanas darbā Esēnija Lielbārde Lielā Ezera ielā 26
Vietniece saimnieciskajā darbā Dace Jansone Lielā Ezera ielā 26

Ārsta palīgs (feldšeris) Alla Jēkabsone

Lielā Ezera ielā 26:
Pirmdiena: 8:00 - 13:00
Otrdiena: 8:00 - 13:00
Trešdiena: 8:00 - 13:00
Ceturtdiena: 8:00 - 13:00

Kanaviņu ielā 14:
Otrdiena: 13:30 - 16:30
Piektdiena: 8:00 - 16:30

Glika ielā 10:
Pirmdiena: 13:30 - 16:30
Trešdiena: 13:30 - 16:30
Ceturtdiena: 13:30 - 16:30