Uzņem skolēnus 1. - 12. klasei.

Skolā (Kanaviņu ielā 14) jāraksta iesniegums (var nosūtīt arī elektroniski - [email protected]). 
Jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti, liecība par 2022. / 2023. m.g.

Iestājoties 1. klasē nepieciešamie dokumenti:

  • izziņa par obligātās pirmsskolas izglītības iegūšanu;
  • medicīniskie dokumenti, karte (026/u).

Iestājoties10. klasē nepieciešamie dokumenti:

  • apliecība par pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksts;
  • medicīniskie dokumenti, karte (026/u).

 

Iesnieguma veidlapu paraugi: