Misija  

Pārmaiņām un sadarbībai atvērta mācību iestāde ar mūsdienīgu nodrošinājumu un estētiski sakoptu vidi.  

 

Vīzija par izglītojamo  

Sadarboties spējīgs un atbildīgs cilvēks.  

 

Vērtības  

Cilvēks, sadarbība, drošība, individualizācija.