Skolotāju tikšanās laiki ar vecākiem 2023./2024. mācību gads

Lūgums vecākiem pirms tikšanās sazināties ar pedagogu e-klasē, lai precizētu tikšānās vietu, jo grafikā ir iespējamas neplānotas izmaiņas (slimošana, ekskursijas un citas aktivitātes).
Iepriekš sazinoties ar pedagogu ir iespējams vienoties arī par citu tikšanās laiku.

Lielā Ezera iela 26
Silvija Aizupe - pirmdiena 12:00 - 13:00 204. kabinets
Ināra Apsīte - otrdiena 13:00 - 13:40 304. kabinets
Daiga Bukovska - trešdiena 14:00 - 14:40 4. kabinets mazais korpuss
Sanita Čibala - otrdiena 13:45 - 14:45 6. kabinets mazais korpuss
Sandra Ģēģere - trešdiena 12:10 - 12:40 303. kabinets
Marika Ilvese - trešdiena 14:15 - 15:30 403. kabinets
Alla Jaunzema - otrdiena 11:50 - 12:20 sporta centrs
Anita Junkure - otrdiena 14:30 - 15:00 203. kabinets
Tatjana Krutina - otrdiena 13:30 - 14:00 405. kabinets

Līga Krūmiņa - trešdiena 8:00 - 8:30 404. kabinets
Esēnija Lielbārde - pirmdiena 12:00 - 13:00 305. kabinets
Anita Musta - pirmdiena 12:10 - 12:40 302. kabinets
Karina Ozoliņa - ceturtdiena 13:00 - 13:30 2. kabinets mazais korpuss
Solvita Ozoliņa - pirmdiena 14:00 - 14:30 202. kabinets
Ina Perevertailo - ceturtdiena 13:00 - 13:30 201. kabinets
Gunta Putne - ceturtdiena 13:00 - 13:30 301. kabinets
Ineta Pūpola - pirmdiena 13:00 - 13:30 402. kabinets
Ilga Tumševica - otrdiena 7:50 - 8:20 sporta zāle

Kanaviņu iela 14
Sandra Ābeltiņa - trešdiena 12:00 - 12:40 109. kabinets
Tija Āboliņa - piektdiena 12:10 - 12:40 215. kabinets
Diāna Bogdanova - pirmdiena 13:30 - 14:00 305. kabinets
Digna Cunska - pirmdiena 9:15 - 10:00 109. kabinets
Sandija Danenberga - otrdiena 11:10 - 11:50 309. kabinets
Ilze Egle - pirmdiena 12:10 - 12:40 105. kabinets
Gunta Epnere - piektdiena 12:00 - 12:40 214. kabinets
Ija Gražanska - pirmdiena 12:00 - 13:00 211. kabinets
Eva Kliesta - trešdiena 12:00 - 12:40 310. kabinets
Daiga Kozule - pirmdiena 13:30 - 14:10 207. kabinets
Iveta Kronberga - trešdiena 13:30 - 14:10 217. kabinets
Kristīne Ķikute - otrdiena 12:00 - 12:30 312. kabinets
Daila Leimane - trešdiena 10:30 - 11:00 306. kabinets
Ivars Līdaciņš - ceturtdiena 12:00 - 12:40 311. kabinets
Ilga Marķitāne - pirmdiena 8:30 - 9:10 208. kabinets
Ligita Medisa - pirmdiena 14:30 - 15:10 216. kabinets
Karina Ozoliņa - trešdiena 14:30 - 15:00 213. kabinets
Ingrīda Pilskalne - ceturtdiena 10:50 - 11:10 305. kabinets
Iluta Pūpola - pirmdiena 12:00 - 12:40 110. kabinets
Ņina Razmislova - otrdiena 12:40 - 13:10 207. kabinets
Jana Solovjova - pirmdiena 10:10 - 10:50 218. kabinets
Anita Stilve - trešdiena 11:10 - 11:30 302. kabinets
Sergejs Sverčkovs - piektdiena 13:30 - 14:00 114. kabinets
Gaļina Tuvi - piektdiena 9:20 - 10:00 207. kabinets
Svetlana Veselova - pirmdiena 11:55 - 12:30 212. kabinets
Inese Vilciņa - otrdiena 11:00 - 11:50 305. kabinets
Silva Zariņa - pirmdiena 12:00 - 13:00 211. kabinets


Glika iela 10
Dace Alksne
- piektdiena 12:40 - 13:20
Ilona Apsīte - trešdiena 10:00 - 10:50
Sintija Ausēja - piektdiena 7:45 - 8:25
Sandra Ābeltiņa - piektdiena 12:40 - 13:20
Zane Boka - ceturtdiena 10:10 - 10:50
Daina Černomirdina - pirmdiena 12:40 - 13:20
Larisa Daņilova - trešdiena 10:10 - 10:50
Ilze Egle - ceturtdiena 12:40 - 13:20
Lāsma Gibala - pirmdiena 9:00 - 9:40
Rasma Gradovska - piektdiena 8:30 - 9:10
Larisa Grīsle - piektdiena 12:40 - 13:20
Uldis Jauniņš - pirmdiena 11:40 - 12:20
Alla Jaunzema - pirmdiena 9:20 - 10:00
Inese Kaulakane - otrdiena 10:10 - 10:50
Daiga Kozule - otrdiena 11:50 - 12:30
Igors Krasts - piektdiena 11:00 - 11:40
Inese Krūmiņa - trešdiena 12:40 - 13:20
Inita Lāce - otrdiena 10:10 - 10:50
Gunta Liepiņa - ceturtdiena 15:40 - 16:20
Ivars Līdaciņš - trešdiena 11:00 - 11:40
Agita Līdumniece - pirmdiena 12:10 - 12:40
Inese Ločmele - pirmdiena 14:15 - 15:00
Inese Marķitāne - ceturtdiena 12:00 - 12:40
Mārīte Mičule - piektdiena 9:20 - 10:00
Mārīte Palma - trešdiena 7:45 - 8:25
Agris Poišs - trešdiena 8:30 - 9:10
Ņina Razmislova - otrdiena 15:40 - 16:10
Vadims Savkovs - otrdiena 14:10 - 14:50
Tatjana Sjomkina - otrdiena 11:45 - 12:30
Jana Solovjova - ceturtdiena 8:30 - 9:10
Anita Stilve - piektdiena 15:00 - 15:40
Gaļina Tuvi - otrdiena 9:20 - 10:00
Svetlana Veselova - otrdiena 11:00 - 11:40
Aiva Vilciņa - otrdiena 12:40 - 13:20
Ainārs Zučiks - otrdiena 11:50 - 12:30