Skolas padomes sastāvs 2023. / 2024. m. g.

Skolas padomes priekšsēdētāja: Dace Sniķere - Kļitko

Skolas padomes priekšsēdētājas vietnieki:
1.-3.klašu posmā Kaspars Gusts
4.-6.klašu posmā Uldis Jaunzems
7.-12.klašu posmā Santa Harjo - Ozoliņa

Skolas padomes sekretārs: Uldis Gorbāns

Vecāki: Liene Buga, Natālija Jaunzema, Līna Lesniece, Kristīne Botva, Svetlana Zaharova- Zariņa, Diāna Malvesa, Inese Dubovska, Jānis Umurs, Marina Podniece, Simona Karaseva, Inna Egle, Alīna Zubača, Laura Sideja, Andra Zēmele, Lāsma Nāgele, Dace Mālkalniete Konoņenko, Baiba Tīce, Linda Āboliņa, Anita Vorobjova, Sandra Cukermane- Apine, Kristaps Plocāns, Dace Sniķere- Kļitko, Uldis Gorbāns, Irina Roslova, Oksana Žuržiu, Inese Aizpure, Zane Gonšteina, Inese Rēpse, Līga Vīksna, Kristiāna Kozilāne, Liene Moskoļenko, Ilona Zučika, Linda Upīte, Natālija Kaktiņa, Baiba Augstkalniete Sarkane, Aigars Ribušs, Indra Buža, Uldis Jaunzems, Ilona Kustova, Baiba Gusta, Marita Oldere, Rolands Neibergs, Kaspars Gāršnieks, Rota Brēdenfelde, Sanita Bērziņa, Kaspars Gusts, Eduards Potapovs, Kristīne Zvirgzda, Igors Ļebedevs, Svetlana Liepiņa, Sanita Siliņa, Arta Zaķe, Laura Krūmiņa, Kaspars Spirks, Santa Harjo- Ozoliņa, Inese Čibala, Ilze Umure, Baiba Dzelzkalēja - Kalēja, Inga Ozoliņa.
Skolēni:  Emīlija Dzelzkalēja - Kalēja, Katrīna Kopeļeva, Vivita Silirova, Paula Zalāne.
Skolotāji: Anita Junkure, Ilga Marķitāne, Inese Kaulakane, Ilona Apsīte.
Pašvaldības pārstāvis: Aivars Fomins.
Skolas direktore:  Ilze Līviņa.

Skolas padomes sēdes 2023. gada 21. septembrī darba kārtība:

1. Alūksnes vidusskola no 2023. gada 1. augusta /ziņo direktore Ilze Līviņa/.
2. Iepazīšanās.
3. Skolas padomes reglamenta apstiprināšana.
4. Alūksnes vidusskolas “Iekšējās kārtības noteikumi” (15 pielikumi, 3 shēmas) un “Izglītojamo drošības noteikumi” (10 pielikumi).
5. Skolas padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāra vēlēšanas.
6. Jautājumi un priekšlikumi.