Licencētās izglītības programmas:
01011111     Pirmsskolas izglītības programma            
31016011     Vispārējās vidējās izglītības programma                      
21011111     Pamatizglītības programma                      
21015611     Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
21015811     Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem