19.03.2024

Alūksnes vidusskolā ir aizvadīta Alūksnes un Gulbenes novadu latviešu valodas un literatūras  olimpiāde! Lepojamies ar izglītojamo sasniegumiem un skolotāju ieguldīto darbu!

1. vieta

9. c klases skolniecei  Ancei Pilsētniecei skolotāja Inese Kaulakane

2. vieta

9. c klases skolniecei Natai Tuvi skolotāja Inese Kaulakane

3. vieta

5. e klases skolniecei Annijai Bricei skolotāja Ilga Marķitāne
6. c klases skolniecei Martai Bondarei skolotāja Jana Solovjova

Atzinība

5. a klases skolniecei Elizabetei Gonšteinai skolotāja Ilga Marķitāne