07.05.2024

2024. gada 9. maijā plkst. 18.00 Glika ielā 10, Metodiskajā centrā skolas padomes sēde.

Darba kārtība:

  1. Skolas padomes priekšsēdētājas ziņojums un priekšlikumi izmaiņām Skolas padomes reglamentam.
  2. Anketu rezultāti, statistika par paveikto - ziņo direktore.
  3. Jautājumi 1. - 3.; 4. - 6.; 7 . 12. kl. Apkopojums, atbild administrācijas pārstāvji.
  4. Aktualitātes gatavojoties jaunajam mācību gadam izglītības un saimnieciskajā jomā.
  5. Organizatoriskie jautājumi.